Dokumenty ke stažení
 
AZ Cert EU - akreditovaná certifikace
 

Žádost o certifikaci

Příloha k Žádosti o certifikaci dle ISO/IEC 27001

Příloha k Žádosti o certifikaci dle ISO 3834

Politika kvality Certifikačního orgánu AZ Cert EU

Základní informace pro žadatele o certifikaci

Základní schéma procesu certifikace

Používání certifikátů, certifikační značky a odkazu na udělenou certifikaci

Odvolání, stížnosti a spory

Osvědčení o akreditaci a příloha k Osvědčení o akreditaci