Norma ISO 45001:2018 pro systémy managementu BOZP

Vyšla mezinárodní norma ISO 45001:2018, která nahradí OHSAS 18001.