Norma ISO 45001 pro systémy managementu BOZP

V současné době je připravována mezinárodní norma ISO 45001, která nahradí OHSAS 18001. Norma ISO 45001 bude mít strukturu podle přílohy AnnexSL, tzn. že bude mít strukturu jako ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.