T

ato norma je aplikovatelná v organizacích výrobních i poskytujících služby a specifikuje požadavky na QMS v organizacích, které potřebují prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Požadavky na QMS uvedené v ISO 9001 doplňují požadavky na produkt (výrobek nebo poskytovanou službu). ISO 9001 nestanovuje jednotnou strukturu QMS ani jeho jednotnou dokumentaci.

V případě, že vyráběné produkty jsou v rámci QMS svařovány, je možno provést certifikaci QMS podle ISO 9001 ve spojení s:
- ISO 3834-2,
- ISO 3834-3,
- ISO 3834-4.

V oblasti železného a ocelového šrotu nebo hliníkového šrotu lze provést certifikaci QMS podle ISO 9001 ve spojení s nařízením Rady (EU) č. 333/2011:
- čl. 3 Kritéria pro železný a ocelový šrot a čl. 6 Řízení kvality,
- čl. 4 Kritéria pro hliníkový šrot a čl. 6 Řízení kvality.