cialogCertifikační orgán AZ Cert EU

Certifikační orgán AZ Cert EU je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s (dále ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 pro akreditovaný Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (pod číslem 3161).

Akreditace udělená ČIA je oficiální uznaní způsobilosti Certifikačního orgánu AZ Cert EU k výkonu činnosti v rozsahu dokumentovaném na Osvědčení o akreditaci a specifikovaném v Příloze k Osvědčení o akreditaci.

ČIA je založena vládou České republiky jako Národní akreditační orgán. Oblast provádění akreditovaných certifikací v České republice vychází z principu jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z postoje ES specifikované v Globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci. ČIA je plnoprávným členem mezinárodních organizací [Evropská spolupráce v oblasti akreditace - EA (European co-operation for Accreditation) a Mezinárodního akreditačního fóra - IAF (International Accreditation Forum)] zabývajících se akreditací certifikačních orgánů. V rámci těchto mezinárodních organizací uzavírají národní akreditační orgány mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků činnosti akreditačních orgánů, oblasti certifikace systému managementu jakosti a EMS se týkají EA MLA (Multilateral Agreement) a IAF MLA (Multilateral Agreement). ČIA je signatářem těchto dohod, a to v jejich plném rozsahu. Výsledky akreditace jsou v rámci členských států EU uznávány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES.

Pro snadnější orientaci zákazníků v procesu certifikací systémů managementu je k dispozici náš interní dokument Základní informace pro žadatele o certifikaci, který popisuje základní pravidla při certifikaci systémů managementu Certifikačním orgánem AZ Cert EU.