Norma ČSN ISO 45001:2018 pro systémy managementu BOZP

Vyšla mezinárodní norma ČSN ISO 45001:2018, která nahradí ČSN OHSAS 18001.