Přechodové období k SJ-PK

DDne 20.12.2019 vešel v účinnost Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019) (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20.12.2019).

Norma ČSN ISO 45001:2018

Vyšla mezinárodní norma ČSN ISO 45001:2018, která nahradí ČSN OHSAS 18001.