Dne 12. března 2018 vyšla norma ISO 45001:2018 „Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití“ (český překlad 01.10.2018). Norma ISO 45001:2018 má strukturu podle přílohy Annex SL, tzn. jako normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Norma ČSN ISO 45001:2018 je založena na společných prvcích, které se nacházejí ve všech normách systému managementu ISO a používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA). Norma ČSN ISO 45001 nahradí normu ČSN OHSAS 18001. Organizace, které jsou certifikované podle ČSN OHSAS 18001 mají tři roky, tj. do 12.03.2021 na implementaci a přechod na požadavky normy ČSN ISO 45001:2018.

Certifikovaná organizace podle ČSN OHSAS 18001 si může zvolit jeden z možných způsobů auditování požadavků ČSN ISO 45001. Buď v rámci jedné návštěva (tj. 1. dozorový auditu, 2. dozorový auditu, RECERTIFIKACE nebo mimořádný dozorový audit) anebo etapový přístup (v rámci jednotlivých návštěv do 12.03.2021). V případě etapového přístupu přechodu na požadavky ČSN ISO 45001 bude pokračovat auditování shody s ČSN OHSAS 18001.

Nejpozdější termín přechodu na požadavky ČSN ISO 45001 je 12.03.2021 a po tomto termínu, pokud zákazník neprovede přechod na požadavky ČSN ISO 45001, bude na něj nahlíženo jako na nového žadatele o certifikaci a bude provedena počáteční certifikace.

Zdroj: https://www.iso.org/news/ref2272.html