Dne 20.12.2019 vešel v účinnost Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019) (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20.12.2019).

Organizace, které mají zavedeny požadavky podle Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací verze 2013, mají přechodové do 20.03.2021, aby implementovaly a přešly na požadavky uvedené v Metodickém pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací verze 2019 (schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 65/2019-120-TN/6 ze dne 26. září 2019).

Certifikační orgán AZ Cert EU požádal dne 10.02.2020 o Rozšíření rozsahu akreditace pro certifikaci systémů managementu podle ČSN EN ISO 9001 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019).

V období do udělení akreditace a do akceptace Certifikačního orgánu AZ Cert EU Ministerstvem dopravy bude tým auditorů provádě audit podle ČSN EN ISO 9001 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2013).

Následně přeposouzení plnění požadavků uvedených v Metodickém pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019) (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 ze dne 20.12.2019) bude Certifikační orgán AZ Cert EU provádě v rámci pravidelného dozorového suditu nebo formou speciálního auditu.