logo clena hospodarske komoryAZ Cert EU s.r.o. působí na trhu poskytování akreditovaných certifikací systémů managementu (tj. audity třetí, nezávislou stranou) a vzdělávání pracovníků. Hlavním oborem činnosti jsou akreditované certifikace systémů managementu, které provádí pracovníci Certifikačního orgánu AZ Cert EU. Vzdělávání pracovníků je doplňkovou činností.

Certifikační orgán AZ Cert EU je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, obecně prospěšná společnost (dále jen ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021 pro certifikace systémů managementu se zaměřením na:

  • kvalitu, tj. podle norem ČSN EN ISO 9001, příp. ve spojení s ČSN EN ISO 3834,
  • životní prostředí, tj. podle normy ČSN EN ISO 14001,
  • BOZP, tj. podle normy ČSN OHSAS 18001,
  • bezpečnost informací, tj. podle normy ČSN ISO/IEC 27001.

Školicí centrum organizuje a provádí školení, která související zpravidla s činnostmi a výkonem funkcí v certifikovaných systémech managementu:

  • výklady požadavků norem systémů managementu (např. ISO/IEC 27001),
  • výkon funkcí vyplývající ze systémů managementu (např. metrolog),
  • získávání a rozšiřování znalostí v oblasti požadavků právních předpisů.