Pracovníci společnosti vykonávají i posuzování shody kovových konstrukčních dílců a sestav dle požadavků ČSN EN 1090-1.