T

ato norma je aplikovatelná v organizacích výrobních i poskytujících služby a specifikuje požadavky na QMS v organizacích, které potřebují prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Požadavky na QMS uvedené v ISO 9001 doplňují požadavky na produkt (výrobek nebo poskytovanou službu). ISO 9001 nestanovuje jednotnou strukturu QMS ani jeho jednotnou dokumentaci.

V oboru pozemních komunikací lze provést certifikaci kvality v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací podle ISO 9001 a SJ-PK (dle Metodického pokynu Ministrstva dopravy ČR, odbor pozemních komunikací).

V případě, že vyráběné produkty jsou v rámci QMS svařovány, je možno provést certifikaci QMS podle ISO 9001 ve spojení s:
- ISO 3834-2,
- ISO 3834-3,
- ISO 3834-4.