ČSN EN ISO 14001:2016 - Systém environmentálního managementu - EMS

Image

ČSN EN ISO 14001:2016 - Systém environmentálního managementu - EMS

Image

Certifikace systému environmentálního managementu (EMS) se provádí podle mezinárodní normy ISO 14001 (ISO 14001:2015 / ČSN EN ISO 14001:2016).

Tato norma specifikuje požadavky na EMS tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnují požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech (které organizace identifikovala a které může řídit nebo mít na ně vliv). ISO 14001 lze zavést ve všech organizacích, které si přejí vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu.

Všechny požadavky ISO 14001 jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah uplatnění všech požadavků závisí na takových faktorech, jako jsou environmentální politika organizace, povaha činností, výrobků nebo poskytovaných služeb, lokalita a všechny ostatní podmínky, v nichž organizace pracuje.

Přínosy certifikace EMS:

 • nastavení procesů a činností v organizaci v oblasti životního prostředí
 • řízení environmentálních aspektů, kterými organizace ovlivňují životní prostředí
 • zlepšení orientace v požadavcích právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • uvědomování si vlastní odpovědnosti a povinností v oblasti životního prostředí
 • řešení problémů a předcházení problémům v oblasti životního prostředí
 • zlepšování environmentálních procesů a činností v organizaci
 • zvyšování environmentální výkonnosti organizace
 • optimalizace zdrojů
 • snížení rizika pokut od kontrolních orgánů životního prostředí
 • pozitivní vnímání organizace
 • zvýšení důvěry zákazníků a dalších zainteresovaných stran
 • předpoklad pro plnění právních a jiných požadavků

Související norma:

 • ČSN EN ISO 14001:2016 "Systém environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití“