Interní auditor systémů managementu podle ČSN ISO 45001

Osnova kurzu:
  • Členění hlavních kapitol a nadpisů norem pro systémy managementu (Annex SL)
  • Terminologie v systémech managementu BOZP
  • Auditování systémů managementu podle ČSN EN ISO 19011:2019
  • Výklad požadavků normy ČSN ISO 45001:2018
  • Výklad vybraných souvisejících právních požadavků z oblasti BOZP
  • Workshop - interní audit na vybrané požadavky normy ČSN ISO 45001:2018
Komu je kurz určen:
Účastníci se seznámí s metodikou auditování i s požadavky na systémy managementu BOZP od základů. U účastníků není očekávána znalost normy ČSN ISO 45001:2018, ani metodiky auditování a ani požadavků právních předpisů v oblasti BOZP. Výhodou je, pokud uchazeč je interní auditor pro jiný systém managementu, např.dle ČSN EN ISO 9001.

Časový rozsah kurzu: 16 hodin

Termín a místo konání: termíny možno domluvit na info@azcert.eu.
Image

Interní auditor systémů managementu podle ČSN ISO 45001