Certifikace systémů managementu kvality (W-QMS) podle ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Certifikace W-QMS se provádí podle mezinárodní normy ISO 9001 (ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001:2009) ve spojení s:

- ISO 3834-2 (ISO 3834-2:2005 / ČSN EN ISO 3834-2:2006),
- ISO 3834-3 (ISO 3834-3:2005 / ČSN EN ISO 3834-3:2006),
- ISO 3834-4 (ISO 3834-4:2005 / ČSN EN ISO 3834-4:2006).

Tyto normy jsou aplikovatelné v organizacích výrobních i poskytujících služby a specifikuje požadavky na W-QMS v organizacích, které potřebují prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje požadavky zákazníka a příslušné právní požadavky za účelem zvyšování spokojenosti zákazníka.

Související normy a jiné požadavky:

ČSN EN ISO 9001:2016 "Systém managementu kvality - Požadavky“

ČSN EN ISO 3834-2:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost"

ČSN EN ISO 3834-3:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost“

ČSN EN ISO 3834-4:2006 "Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost“