Hodnocení rizik ekologické újmy

Osnova kurzu:

1. Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů:

  • předcházení a náprava ekologické újmy
  • povinnost k předcházení ekologické újmě a k její nápravě
  • financování preventivních opatření a nápravných opatření
  • případy přeshraniční ekologické újny
  • výkon státní správy a sankce

 2. Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě:

 3. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

 Časový rozsah kurzu: 8 hodin

Termín a místo konání: termíny možno domluvit na [email protected].
Image